מה בשרון

דף הבית   | הפוך לאתר הבית   | הוסף למעודפים   | צור קשר   

לוח נדלן

לוח רכב

דרושים

יד שניה
     אטרקציות    בתי קפה ומסעדות
  חוגים וסדנאות     ימי הולדת
בעלי מקצוע     אירועים וחתונות טיפוח ובריאות
        חנויות ועסקים
פרסם מודעת לוח פרסם עסק פרסם בעל מקצוע פרסם אירוע/פעילות פרסם קופון
מגנטים לאירועים - מגנטיק 052-8566220
אטרקציות לאירועים - אבא הפקות  052-8566220
צילום אירועים - צילום אירועים  052-8566220


תנאי השימוש באתר – www.mabasharon.co.il
מה בשרון ו/או מי מטעמה (להלן: "החברה" או "מפעילת האתר") הינם מקימי אתר מה בשרון (להלן: "האתר" או "הפורטל"),הינו פורטל אינטרנטי של עסקים ופנאי של השרון והסביבה המכיל מאגרים ונותני שירות בתחומים שונים ומגוונים. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו באמצעות מכשירי קצה שונים כפוף לתנאי השימוש באתר (להלן: "תנאי השימוש"). אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו. מה בשרון שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה.
הניסוח בלשון זכר הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר.
אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.
אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה הינו אסור. המידע המפורסם באתר הינו בבעלותה הבלעדי או ברישיון שהוענק לחברה. כל החומרים המצויים ו/או הניתנים להורדה ו/או לצפייה בפורטל הם רכושה הבלעדי של החברה. אין להעתיק או לפרסם כל חלק מן הדפים ו/או המידע ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה.
המשתמש רשאי לצפות, לעיין, לקרוא ו/או להוריד את התכנים המפורסמים בפורטל, זאת לשימוש פרטי ולא-מסחרי בלבד. כמו-כן המשתמש נדרש ומחויב להשאיר את המידע והתכנים בנוסחם המקורי בצירוף ההודעות הנוגעות לזכויות היוצרים והבעלות על התכנים והמידע, כפי שפורסם באתר ולא לעשות כל שינוי ו/או השמטה ו/או סילוף במידע כאמור.
אחריות
החברה והפורטל מודיעים בזאת כי יש להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באתר. במיוחד נכונים הדברים שעה שמדובר במידע המגיע מצדדים שלישים ובנושאים מגוונים בחלקם רגישים. האחריות לבדיקת נכונותם ודיוקם של החומרים המופיעים בפורטל בכללותו ובמודעות הפרסום של נותני השירות הינה על המשתמש ועליו בלבד. המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שהחברה והפורטל פועלים במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמשים, והחברה והפורטל לא ישאו באחריות כלשהי בעניין.
למען הסר ספק, המידע בפורטל אינו מהווה בשום אופן תחליף לייעוץ מקצועי מבעלי מקצוע מוכשרים רלבנטיים. כל המידע הנכלל בפורטל הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת מקצועית. על המשתמש לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על המידע באתר. החברה, הפורטל אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים ו/או המשתמשים באתר. החברה ממליצה למשתמשים לפנות לייעוץ מקצועי מוסמך בכל בעיה לה מבוקש פתרון.
החברה אינה נותנת חסות או מביעה כל דעה לגבי נכונותם או דיוקם של הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר בין על ידה ובין על ידי גורמים המפרסמים את מרכולתם בפורטל. המשתמש מצהיר כי הם מודע לכך שכל הסתמכות שלו על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג בפורטל נעשה לפי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית.
הפורטל בכללותו - כולל כל מידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו, מידע וחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות הפורטל - מוגש ומועמד לרשות המשתמש כמות-שהוא As-Is ו As Available.
קניין רוחני
זכויות הקניין הרוחני בפורטל על כל האלמנטים שבו, כולל אך לא רק, זכויות היוצרים, סימני המסחר, מאגרי המידע, פטנטים, הידע , מידע סודי ואיסוף המידע של הגולשים, הינו בבעלותה ו/או בשליטה הבלעדיים של החברה אלא אם צוין באופן מפורש אחרת.
כל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותה הבלעדי של החברה או בבעלותו של צד ג' אחר. שימוש כלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט,ללא אישור והסכמה מראש ובכתב של החברה או צד שלישי.
זכויות יוצרים
כל המידע ובכלל זה, הדפים ו/או התכנים המצויים ו/או הניתנים להורדה מהפורטל ו/או מאגרי המידע ו/או אופן פילוחם במנועי החיפוש בפורטל, הם רכושה של החברה. אין להעתיק או לפרסם כל חלק מהמידע ו/או הדפים ו/או התכנים ללא הסכמתה המפורשת של החברה.
הפורטל והמידע המופיע בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי בפורטל הוא לשימוש הפרטי והלא מסחרי בלבד של המשתמש. המשתמש מסכים להכפיף את עצמו לתנאי השימוש שהחברה תכלול יחד עם המידע אשר יוצג בפורטל. המשתמש רשאי לשלוף ולהכין עותק ארכיוני יחיד של התוכן המופיע בפורטל לשימושו הפרטי והלא-מסחרי בלבד.
קישוריות לאתרים
האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים שאינם מופעלים על ידי מה בשרון, אלא על ידי גורמים אחרים. קישורים אלה נועדו כדי לממן את פעילות האתר או כשרות לציבור הגולשים. אין למה בשרון שליטה על אתרי אינטרנט אלה, ואין הוא נושא באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה באתר משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים.
פרסומות
החברה אינה אחראית בשום אופן שהוא לפרסומות המופיעות בפורטל.
הופעת פרסומת בפורטל החברה אינו מעיד על חסותה של החברה ו/או אחריותה ו/או התחייבותה על המפרסם, המוצר/השירות המפורסם, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו.
פורומים וחדרי שיחות (צ'אט)
מה בשרון מספק לגולשים שירות פורומים באתר אשר מאפשר לקבוצת גולשים לשוחח בניהם לבין עצמם ולהחליף אינפורמציה בנושאים שונים באמצעות הצגת הודעות ותגובות להודעות של גולשים אחרים שהוצגו בפורום.
מה בשרון אינו אחראי לתוכן ההודעות בפורומים ולפרסום המידע הכלול בפורומים ברבים. מה בשרון אינו אחראי לדעות, לתכנים ולמידע המסחרי המועלים על ידי הגולשים לאתר ו/או למי משירותיו ומפורסמים בפורומים. מה בשרון אינו אחראי לתגובות שיתעוררו ו/או להתייחסויות שיתקבלו ו/או לשימוש כלשהו שיעשה בהודעות שהועלו על ידי הגולש לאתר.
ככלל, הפורומים הינם פתוחים בפני כל ציבור הגולשות באתר ואולם, הנהלת הפורומים רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להגביל את אפשרות הכניסה לפורומים מסוימים ו/או להגביל את ההרשאה לכתיבת הודעות ותגובות בפורומים מסוימים.
במשלוח הודעות הנכם מתחייבים בזאת שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר:-
א. העלולים להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר.
ב. האסורים לפרסום או לשימוש, הם בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, לשון הרע, השמצה, פורנוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר.
ג. הכוללים וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב, לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים , ואנדלים , וכיו"ב.
ד. שהם דואר אלקטרוני ומסרים מסחריים, דואר אלקטרוני ומסרים המיועדים לרשימות תפוצה, מכתבי שרשרת, "דואר זבל" , דואר ומסרים המיועדים לנמענים רבים שלא ביקשו מראש ובמפורש לקבל אותם וכיו"ב.
ה. שהם בגדר דברים העלולים לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חוק או העלולים לעורר אחריות משפטית.
ו. העלולים להפר זכויות קנייו של אחר, כולל אך לא רק, זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סמני מסחר, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות אחרת.
ז. הכוללים פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש ובכתב של החברה.
ח. שהם כל מידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
ההודעות המפורסמות על ידי הגולשים באתר אינן משקפות את מדיניות ו/או דעתה ו/או התייחסותה של החברה ואין בפרסומן כדי להוות כל אחריות שהיא כלפי החברה או מטעמה.
הנכם מצהירים בזאת ומסכימים כי כל הודעה ו/או מידע שישלחו על ידכם (למעט הפרטים האישיים שלכם – המוסדרים באמנת הפרטיות) יהיו ניתנים לשימוש, העתקה, הפצה, ביצוע פומבי, מתן רישיון לאחר, פרסום, תרגום, בתמורה ו/או שלא בתמורה, או למחיקה על ידי החברה, ואתם מוותרים בזאת על כל טענה שהיא בנוגע לחומרים הנשלחים על ידכם לחברה.
בהעלותכם מידע, מסמכים או הודעות על האתר, אתם מעניקים בזאת לחברה רישיון בלתי מוגבל, בלתי חוזר, לעשות בהם כל פעולה לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, בכפיפות להוראות תנאי השימוש הללו. אתם מוותרים בזאת על כל טענה או תביעה כנגד החברה בגין הפרת זכויות קניין, פרטיות בכל הנוגע לחומרים שיעלו על ידכם לאתר.
אתם מודעים לכך, שההודעות והמידע שתפרסמו באתר וממנו אינן חסויות. אתם מודעים לכך, שהנטל לשמירת סודיותם של החומרים המועברים לאתר ממנו ודרכו, מוטל עליכם בלבד. אתם מסכימים שמשלוח החומרים אל האתר או ממנו לא יוצר כל יחסים ביניכם לבין החברה אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי שימוש אלה.
התכנים שנמסרים לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט והחברה אינה יכולה לדעת אילו תגובות הנכם עלולים לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן, החברה לא תישא כלפיכם (או כלפי מי מטעמכם) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל.
החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.
הנכם מצהירים בזאת ומשחררים את החברה, הפורטל, בעליהם ושותפיהם העסקיים, ביחד עם עובדיהם, סוכניהם, נושאי המשרה, המנהלים, מכל אחריות ו/או התחייבות שהיא, בכל הנוגע לשביעות רצונכם ו/או לשימוש בפורומים, בחדרי השיחות ובאזורים הציבוריים. אם בכל עת שהיא אינכם מרוצים מהשירותים האמורים, תרופתכם היחידה והבלעדית תהיה לחדול מלעשות בהם שימוש.
שמירה על פרטיות
החברה והפורטל רשאים להשתמש ולאסוף למאגר המידע של החברה, את הפרטים שנמסרו על ידי הגולש/המשתמש לצורך שיפור השירותים המוענקים על ידה, ליצירת הקשר עם המשתמש, לצורך עדכונו בדבר מבצעים ו/או בנוגע לשירותים ומוצרים המוצעים על ידי החברה ו/או צדדים שלישיים עמם נמצאת החברה בקשר, ובכלל זאת אך לא רק באמצעות משלוח דוא"ל ו-SMS.
כמו-כן, החברה והפורטל רשאים לעשות שימוש בפרטים האמורים לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים ומטרות שיווקיות אחרות. מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית ולא יכלול מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות.
במהלך הזנת הנתונים על ידי המשתמש בפורטל ישלח למחשב המשתמש קובץ זיהוי (Cookie) וזאת לצורך זיהוי המשתמש בעת גלישתו בפורטל במטרה לשפר השירות.
שחרור מאחריות
החברה והפורטל משוחררים בזאת מכל אחריות שהיא הנובעת משימוש באתר, המידע המופיע בו, הפורומים הצ'אטים והאזוריים הציבוריים האחרים בפורטל, והם לא ישאו באחריות כלשהי הנובעת מהשימוש בהם. השימוש בפורטל, בתכנים, בפורומים, בצ'אטים ובאזוריים הציבוריים האחרים באתר נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
במיוחד, אך לא רק, מצהיר המשתמש כי החברה הפורטל, שותפיהם, סוכניהם, עובדיהם, נושאי המשרה, המנהלים, וכו', אינם אחראים ולא ישאו באחריות כלשהי בגין עיכובים ו/או שינויים ו/או אי דיוקים ו/או כישלונות ו/או טעויות ו/או הפרעות ו/או וירוסים ו/או סוסים טרויינים ו/או הפרעות בתקשורת אינטרנטית ו/או נזקים ו/או גניבות ו/או חדירות בלתי חוקיות למחשב האישי של המשתמש באמצעות הרשת, כתוצאה מהשימוש בפורטל ו/או בתכניו ו/או בשירותיו השונים.
כמו-כן, אך לא רק, מצהיר בזאת המשתמש כי החברה, הפורטל, שותפיהם, סוכניהם, עובדיהם, נושאי המשרה, המנהלים, וכו', הינם משוחררים מכל אחריות בנוגע להפסדים ו/או נזקים כספיים ו/או נזקים אישיים גופניים ו/או מוות ו/או הונאה, שינבעו כתוצאה מהשימוש בפורטל.
במסגרת קבלת שירותים בתשלום כאמור, נדרש המשתמש למסור פרטים נכונים ומדוייקים אודותיו. מסירת פרטים אישיים כוזבים מהווה עבירה לפי חוק העונשין, התשל"ז - 1977. לידיעתכם, מסירת פרטים כלשהם הינה בהתאם לרצונכם החופשי בלבד, ואינכם חייבים לעשות כן. עם זאת, אי מסירת הפרטים כאמור, לא תאפשר שימוש בשירותים מסוימים בפורטל.
אחריות ושיפוי
המשתמש מצהיר בזאת ומתחייב לשאת ו/או לשפות את החברה ו/או הפורטל בגין כל נזק שיגרם להם ו/או שותפיהם ו/או סוכניהם ו/או עובדיהם ו/או נושאי המשרה ו/או המנהלים ו/או משתמשים אחרים וכו', כולל, אך לא רק, כל אחריות שהיא, תביעה, נזק ו/או הפסד (כולל הוצאות משפטיות), שינבעו כתוצאה משימוש, שימוש בלתי ראוי ו/או מוטעה, הפרעה ו/או כשלון ו/או כל פעולה אסורה על פי חוק, שיעשה בפורטל ו/או באמצעותו, במידע, תכניו ו/או בשירותים בו.
החברה והפורטל שומרים לעצמם את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי את שימוש המשתמש בפורטל ו/או שירותיו, בכל עת, וזאת על פי שיקול דעתם הבלעדית של הפורטל והחברה.
הדין החל וסמכות שיפוט
השימוש בפורטל ותנאי שימוש אלה כפופים אך ורק לחוקי מדינת ישראל.וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בת"א-יפו, ישראל.